Vergoedingen

Informatie over de vergoedingen van uw zorgverzekeraar

Sinds 2008 zit eerstelijnspsychologie in het basispakket van elke zorgverzekering.
Per 1 januari 2014 is dat omgevormd tot Generalistische Basis GGZ. Wat houdt dit voor u in?

  1. U krijgt een verwijzing van de huisarts voor de GB GGZ.
  2. Afhankelijk van de zorgzwaarte wordt een korte (ongeveer 5 consulten) of een wat langere behandeling ingezet (tot ongeveer 10 consulten). Dit is ondergebracht in de volgende producten: transitie, kort, middellang en intensief. Het is niet meer mogelijk om per consult te declareren maar uitsluitend per product.
  3. Niet alle behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie, rouwverwerking en werkgerelateerde problematiek worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeringen vergoeden dit vanuit de aanvullende pakketten.
  4. In 2018 bedraagt het eigen risico voor medische zorg € 385,-. Dit bedrag zal de zorgverzekeraar bij u in rekening brengen bij de eerste keer/keren dat u medische zorg krijgt. Alleen de huisartsenzorg valt hier buiten.
  5. Consulten worden niet per keer in rekening gebracht. Aan het einde van het traject wordt het hele product gefactureerd bij de zorgverzekeraar en valt onder het eigen risico van het jaar dat het traject is gestart.
  6. Het aangaan van contracten met de zorgverzekeraars geeft beperkingen in de mogelijkheden ten aanzien van behandelingen. Daarom heeft Psychoson ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars. Indien u een restitutiepolis heeft verandert er niets voor u. Uw behandeling wordt volledig vergoed. Heeft u een naturapolis dan krijgt u een deel van de behandeling vergoed en moet u een deel zelf betalen.
  7. Wel hebben wij een contract met de huisartsen-zorggroepen DOH en POZOB.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kan uw eigen zorgverzekering u het beste informeren.

Check uw verzekeringspolis of bel op naar uw zorgverzekeraar.

Psychoson beschikt over de volgende registraties en lidmaatschappen:
Gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerd
Eerstelijnspsycholoog-NIP
Lid LVVP
Lid Psyzorg ZOB (ZuidOost Brabant)