Behandelmethoden

Generalistische Basis GGZ
Mensen met problemen proberen deze op te lossen zoals zij dat gewend zijn. Wanneer die vertrouwde manier niet meer toereikend is, kan een eerstelijnspsycholoog (dit is een GB GGZ psycholoog) helpen.
In het eerste gesprek vertelt u wat er aan de hand is in uw leven, wat er wel en wat er niet goed verloopt en welke wensen u heeft om iets te veranderen.
Daarna wordt er samen met u een behandelvoorstel gemaakt.
In enkele gevallen is de hulp die wij u kunnen bieden niet voldoende. In samenspraak met u zoeken wij een goed verwijsadres.
Uw hulpvraag en mogelijkheden bepalen hoe er gewerkt wordt.
Ons motto hierbij is: Kort en goed: zo kort als het kan, zo lang als het moet.

Gesprekstherapie
Misschien wilt u alleen een luisterend oor of iemand die met u meedenkt.

Klacht of kracht 

Wij helpen u (her)ontdekken welke uw sterke kanten zijn.
Naast het praten over klachten en problemen krijgt u meer zicht op uw kwaliteiten.
En brengt u in kaart waardoor u zich laat inspireren.
Wij werken met allerlei methoden uit de moderne psychologische inzichten.

Cognitieve gedragstherapie
‘Als ik een fout maak, is dat vreselijk… ik zal geen opdracht meer krijgen.’
‘Als ik in die vergadering het woord neem, krijg ik vast een rood hoofd, iedereen zal het zien en de spot met me drijven…’
‘Ik zou best die cursus willen volgen, maar stel dat ik de langzaamste van de groep ben…ik kan er beter niet aan beginnen.’

Merkt u dat ook wel eens, dat u negatieve gedachten of oordelen over uzelf heeft? Terwijl er helemaal geen reden voor is? Bij cognitieve gedragstherapie krijgen uw gedachten en denkbeelden, én uw gevoelens over de klachten een plek in de behandeling. We kijken samen welk gedrag u belemmert en welk gedrag u juist helpt om beter te functioneren en gemakkelijker te leven.
De nadruk ligt op zelfwerkzaamheid: vaak zult u huiswerkopdrachten meekrijgen.

Relatietherapie
Het leven is dynamisch en we worden regelmatig geconfronteerd met veranderingen. Mensen
reageren verschillend op al die veranderingen en al wat ze leren in hun leven. Dit kan doorwerken
in relaties; een band kan sterker worden maar je kunt ook uit elkaar groeien. In relatietherapie ga je
op zoek naar wat je bindt en hoe je het leven samen weer prettiger kunt maken. (NB: relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering)

 

Trauma-verwerking: EMDR
EMDR = Eye Movement Desensitisation and Reprocessing
EMDR is een therapievorm die in de VS ontwikkeld is door Francine Shapiro.
Letterlijk betekent EMDR: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie voor het oplossen van emotionele problemen. Door gelijktijdig te denken aan een emotioneel probleem en met je ogen heen en weer te bewegen, neemt de emotionele lading af en verdwijnt zelfs. In plaats daarvan ervaart u kracht en zelfvertrouwen als u aan het probleem denkt.
Voordelen van werken met EMDR:
• Het is een snelle en veilige manier om traumatische of anderszins beladen ervaringen te verwerken
• De verwerking van negatieve ervaringen doet negatieve gevoelens verminderen
• Positieve gevoelens nemen toe
• Daardoor krijgt u meer zelfvertrouwen
EMDR gaat goed samen met andere vormen van psychotherapeutische hulp, zoals cognitieve gedragstherapie. Zie www.EMDR.nl voor meer informatie

Mindfulness
Wanneer u veel piekert en/of het contact met uw emoties en lichaam bent verloren of wanneer u moeite heeft met het dragen van (pijn)klachten dan kan mindfulness een goede methode voor u zijn. Mindfulness is een aandachttraining met veel raakvlakken met boeddhistische meditatie.  Men leert bewust te zijn van de fysieke en geestelijke sensaties zonder hierover te oordelen of te handelen. Door middel van training in mindfulness kunt leren ‘in het hier en nu’ te leven en te accepteren ‘wat er is’.

Ademhalings en ontspanningstherapie

Ademen is leven en zolang er leven is is er hoop. Veel mensen ademen oppervlakkig en dat heeft invloed op hun fysieke conditie. Daardoor kan hun gevoel afgevlakt worden. Ademen is de brug tussen lichaam en geest, gevoel en verstand. Een rustige en diepe ademhaling ontspant. Ook kunt u leren uw spieren actief te ontspannen. Zo vindt u een betere balans tussen inspanning en ontspanning. Goede kans dat u beter gaat slapen en u beter kunt concentreren. Fysiek wordt u sterker en het komt uw humeur ook nog ten goede!

E-Health

E-health kan onderdeel zijn van de behandeling. Gebruik wordt gemaakt van het platform “Minddistrict”. Dit biedt veel mogelijkheden om thuis via de computer te werken aan behandeldoelen. U bespreekt met de psycholoog welke begeleiding hierin het beste bij u past.